Biskup Ryszard Kasyna 

bp Ryszard Kasyna
(foto: aurbanski)

Biskup Ryszard Kasyna jest doktorem obojga praw, cywilnego i kanonicznego oraz adwokatem Roty Rzymskiej. Przez ostatnie lata pełnił funkcję oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego z siedzibą w Gdyni. Nosi godność kanonika i prałata.

Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 w Nowym Stawie nieopodal Malborka. Jest pierworodnym z czworga dzieci państwa Irmgardy i Franciszka.

Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnym Nowym Stawie. Stamtąd również dojeżdżał do I-go Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gdańsku Oliwie, które ukończył na podstawie pracy z historii Kościoła, której promotorem był ks. dr Alojzy Rotta. W roku 1985 rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ukończył je obroną doktoratu na temat odpustów w roku 1991. W 1992 r. ukończył Studium Roty Rzymskiej. Jest jednym z kilku polskich adwokatów tej sądowej dykasterii Kościoła powszechnego. Swobodnie posługuje się, w mowie i w piśmie, językiem włoskim i niemieckim.

Przyjął święcenia kapłańskie 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej z rąk ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Karczmarka. Sakrament ten przyjęli tego dnia również ks. Jan Gabański, ks. Marian Krzywda, ks. Stefan Pasternak, ks. Adam Sokolski, ks. Czesław Nowaczyński i śp. ks. Jan Szczepański. Ks. Ryszard Kasyna przez trzy lata był wikariuszem w parafii przy bazylice mariackiej w Gdańsku. Młodzież i studenci z tamtego czasu mają dziś ok. 40 lat. Po powrocie ze studiów znów zamieszkał przy bazylice mariackiej. Od powrotu ze studiów związany był z instytucją Trybunału Metropolitalnego, którego oficjałem został w 1996 roku. Od wielu lat jest wykładowcą prawa w seminarium duchownym i kolegiach teologicznych. Otrzymał godność kanonika (1998) i prałata (2001). Należy do kolegium konsultorów i rady kapłańskiej archidiecezji gdańskiej.

Jan Paweł II mianował ks. dra Ryszarda Kasynę nowym biskupem pomocniczym. Komunikat w tej sprawie podała 24 stycznia 2005 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie. Bp Ryszard sakrę biskupią przyjął 2 kwietnia 2005 w bazylice mariackiej w Gdańsku. Jego tytularną stolicą było Dices. Jako motto biskupiej posługi wybrał biblijny fragment "In veritate et caritate" ("W prawdzie i w miłości").

27 października 2012 roku została ogłoszona przez Stolicę Apostolską nominacja bpa Ryszarda Kasyny na Biskupa Diecezjalnego Diecezji Pelplińskiej. 1 grudnia 2012 r. kanonicznie objął urząd Biskupa. Ingres do Katedry Pelplińskiej odbył się 8 grudnia 2012r.